HONDENSCHOOL DVS / DTV
Voor hondenopvoeding en training op een positieve manier

PUPPYCURSUS

Het is erg belangrijk dat u met de opvoeding van de hond reeds op zeer jonge leeftijd begint. Als een goede opvoeding achterwege blijft, kan dit vervelende gevolgen hebben. We zien helaas maar al te vaak mensen met een hond die zij niet onder controle hebben. Niet alleen het gedrag van de hond ten opzichte van de eigenaar, maar ook het gedrag tegenover andere honden en andere mensen laat nogal eens te wensen over.

Onze vereniging heeft zich tot doel gesteld om hondeneigenaren op een positieve manier te ondersteunen bij het aanleren van gewenst gedrag. Het uitgangspunt bij de Puppycursus is om op een speelse, positieve wijze uw hond de eerste beginselen van een goede opvoeding bij te brengen en uw hond te leren hoe hij/zij zich als "huisgenoot" dient te gedragen.

De relatie tussen u en uw hond staat bij deze cursus centraal. Er wordt in deze cursus veel tijd besteed aan de socialisatie van uw hond en aan het aanleren van enkele basisoefeningen, zoals zit, af en komen. Ook samen spelen, brengen en wandelen zonder trekken komen aan bod.

Wij trachten u dus een basis te geven van waaruit u desgewenst in de toekomst verder kunt werken.

De Puppycursus omvat 12 lessen van een uur. De cursus wordt afgesloten met een speelles.  Degene die hieraan deelnemen, ontvangen een clubcertificaat . Na deze cursus kunt u bij onze Hondenschool deelnemen aan de vervolgcursus Elementaire Gehoorzaamheid (E.G.)

Voor tijden en beschikbaarheid zie: Aanmelden Cursus / Tarieven

 

 

E.G  (ELEMENTAIRE GEHOORZAAMHEID )

 

 

De cursus Elementaire Gehoorzaamheid is een basiscursus opvoeding, geschikt voor honden die ouder zijn dan 6 maanden.

Deze cursus is het vervolg op onze Puppycursus, Het is echter niet perse noodzakelijk om de Puppycursus gevolgd te hebben om u voor deze cursus in te schrijven, al geeft het u natuurlijk wel een voorsprong.

De Puppycursus die u ( eventueel ) achter de rug hebt, was een eerste aanzet om uw hond een aantal basisprincipes bij te brengen. Hoe eerder u begint met opvoeden , hoe makkelijker het is om samen met uw hond een hecht team te worden .

Heeft u een oudere hond, dan hoeft dat absoluut geen belemmering te zijn om alsnog met een basiscursus te starten. Ook voor honden geldt dat ze nooit te oud zijn om te leren. Bovendien zult u merken dat de band die u met uw hond opbouwt door het volgen van een cursus verstevigd.

Onze vereniging heeft zich tot doel gesteld u waar mogelijk te begeleiden bij het opvoeden, het aan- en afleren van respectievelijk goede en slechte gedragingen van uw hond. Een van de belangrijkste uitgangspunten bij deze cursus zal zijn de relatie baas - hond te optimaliseren. Bij een goede relatie is er altijd sprake van een wisselwerking. Zowel baas als hond zullen meer plezier beleven.

De cursus Elementaire Gehoorzaamheid is voornamelijk gericht op de praktijk, maar zal ook een stuk theorie bevatten. De cursus bestaat uit 12 lessen van een uur. Het praktijk gedeelte bestaat uit onderstaande oefeningen :

* Wandelen zonder trekken                             * Aandacht

* Zit en Blijf                                                                * Af en Blijf

* Gebit tonen                                                            * Komen

* Spelen en brengen                                           * Staan

* Betasten

Als u de cursus met goed gevolg doorloopt, kunt u zich het volgende seizoen inschrijven voor de vervolgcursus "Voortgezette Elementaire Gehoorzaamheid" (V.E.G.)

  Voor tijden en beschikbaarheid zie : Aanmelden Cursus / Tarieven

 

 

 

V.E.G.   ( VOORTGEZETTE ELEMENTAIRE GEHOORZAAMHEID )

 

 

De basis bij al onze gehoorzaamheidscursussen is het opbouwen van een goede relatie tussen baas en hond. Onze doelstelling is om u zoveel mogelijk te adviseren en te begeleiden bij het aanleren van de diverse oefeningen en het verstevigen van de band tussen u en uw hond. Ook bij eventuele gedragsproblemen kunt u  advies verwachten van onze ervaren instructeurs .

In de vorige cursus ( zie Elementaire Gehoorzaamheid E.G. ) , heeft uw hond een aantal basisoefeningen geleerd. Deze oefeningen zullen in deze cursus gedeeltelijk terug keren en verder worden uitgebouwd. Ook nieuwe oefeningen zullen in deze cursus de revue passeren. Ook deze cursus is voornamelijk gericht op oefeningen waarvan u thuis bij het omgaan met uw hond profijt zult hebben.

De cursus Voortgezette Elementaire Gehoorzaamheid is gericht op de praktijk. De cursus bestaat uit 12 lessen van een uur en bestaat uit onderstaande oefeningen :

* Wandelen zonder trekken            * (los) Wandelen

* Zit en blijf                                  * Af en blijf

* Gebit tonen                                * Komen

* Voet                                          * Naast

* Terug plaats                               * Sta en blijf

* Betasten                                               * Apporteren  

Als u de cursus met goed gevolg doorloopt, mag u er van uit gaan dat u een goed opgevoede hond heeft. U hoeft echter nog geen afscheid te nemen van onze Hondenschool, maar kunt zich het volgende seizoen inschrijven voor één of meerdere vervolgcursussen, te weten een cursus Obedience ( beginnersniveau ) een cursus Behendigheid of een cursus "trainen met een knipoog".

Voor tijden en beschikbaarheid zie : Aanmelden Cursus / Tarieven

  

OBEDIENCE

 

Nadat u de cursus Voortgezette Elementaire Gehoorzaamheid (V.E.G.) met goed gevolg hebt afgesloten,kunt u bij onze Hondenschool nog aan diverse vervolgcursussen deelnemen, de zgn. Obedience  cursussen 

Bij het programma Obedience ligt het accent op een hoge graad van gehoorzaamheid, waarbij het hoogste niveau overeenkomt met het internationale Obedience-programma van de F.C.I (Fédération Cynologique Internationale)de wereldorganisatie voor honden.

Het Obedience programma kent vier niveaus:  B - 1 - 2 - 3. ( op dit moment geven wij alleen OB B en 1 )

In deze cursussen gaat u op een leuke en afwisselende manier aan de slag om samen met uw hond, stap voor stap de moeilijkheidsgraad van de oefeningen uit de voorgaande cursussen uit te bouwen. Ook komen diverse geheel nieuwe oefeningen aan bod. Het is de sport om zoveel mogelijk oefeningen zo perfect mogelijk uit te voeren. Het bewegen van je handen/lichaam wordt aangemerkt als zgn. "inwerken" en leidt tot vermindering van punten voor een oefening.

Enkele oefeningen die tijdens deze cursussen aan de orde komen zijn :

* Volgen aan de lijn en los volgen              * Komen op bevel met extra opdrachten

* Vak zenden                                        * Appéloefeningen op afstand                   * Apporteren en sorteren

Een cursus bestaat uit 12 lessen en wordt afgesloten met een clubexamen. Dit clubexamen wordt gezien als een toetsmoment om te kijken welk niveau u met uw hond heeft bereikt. Hierbij zullen dezelfde normen gehanteerd als bij het zgn. landelijk examen. Voor ieder onderdeel staat een maximum te behalen aantal punten, dat wordt vermenigvuldigd met een "wegingcoëfficiënt", waardoor de ene oefening zwaarder weegt dan de andere.

Indien u voor de cursus slaagt kunt u zich het daaropvolgende seizoen inschrijven voor het volgende niveau. Lukt het niet, dan kan uiteraard hetzelfde niveau nogmaals worden gevolgd.

Indien voldoende Obedience cursisten het vereiste niveau halen en als er voldoende animo is, stellen we u ook in de gelegenheid om een officieel, landelijk erkend examen af te leggen. Deze examens worden door keurmeesters van de Koninklijke Nederlandse Kennelclub "Cynophilia" afgenomen. De behaalde diploma's kunnen worden bijgeschreven op de stamboom of in het werkboekje ( bij rasloze honden ) van de hond. 

 
Aanmelden Cursus / Tarieven