HONDENSCHOOL DVS
Voor hondenopvoeding en training op een positieve manier

WELKOM OP ONZE WEBSITE !

 

 

Op deze site hebben wij voor U zoveel mogelijk informatie verzameld over onze Hondenschool.
Over de historie van onze club, maar ook over onze lesmethodes en alle activiteiten 
die er plaatsvinden.   
Mocht U na het bezoeken van onze site besluiten om op onze Hondenschool les te komen lopen?
Neemt U dan vrijblijvend contact met ons op of kom eens een kijkje nemen op onze les locatie.

 

 

 

                                           TOT ZIENS OP ONZE HONDENSCHOOL !

 

 

                                                                       CLUBHISTORIE

 

 

Medio 1994 werd onze vereniging opgericht door een vijftal personen. Er werd gekozen voor de naam HondenschooI DVS. Deze afkorting staat voor  “Door Vriendschap Sterk”. Op 4 augustus 1994 passeerde de notariële akte en was de vereniging officieel een feit.
1 september van hetzelfde jaar ging men van start met de eerste gehoorzaamheidscursussen.

Reeds het tweede seizoen had men gekozen voor een nieuwe locatie. In december ’94 betrok men aan de Houwakker in Ospel het terrein/gebouw van de voormalige Handbalvereniging Ospel. Het clubgebouw werd aangekocht. Tevens werd een begin gemaakt met de cursus Behendigheid. 

Hondenschool DVS probeert zich te onderscheiden door flexibiliteit. Dit blijkt o.a. uit het feit dat de cursusinhoud en het aanbod regelmatig worden aangepast om bij de tijd te blijven. Verder worden er tussendoor regelmatig workshops georganiseerd.


Hondenschool DVS draait volledig op vrijwilligers en is dus voor 100% een niet-commerciële hondenschool. Naast het instructeursteam bestaat het team van vrijwilligers uit:

* het bestuur

* kantinepersoneel

* webmaster

* ledenwerkcommissie

In het totaal zetten zich diverse personen in als vrijwilliger voor de club.


Er worden 2 x per jaar cursussen gegeven. De voorjaarscursussen lopen van Februari tot en met Juni en de najaarscursussen van Augustus tot en met December.